Dökümanlar
14 Mayıs 2024

KURUMSAL DÖKÜMANLAR
 BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ
OSMANİYE HIVAIDS BİLGİ SİSTEMİ.pptx
İZCİ Kullanıcı Tanım_Ustyazi_1.pdf
İZCİ Kullanıcı Tanım_Ilgi_2.pdf
İZCİ Kullanıcı Tanım_Ilgi_3.pdf
İZCİ Kullanıcı Tanım_Ilgi_4.pdf
 excel.pngStandart Dosya Planı pwrpnt.pngSTANDART DOSYA PLAN SUNUSU.pptx
  
 pdf.pngBilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası pwrpnt.pngBilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi 2020 pwrpnt.pngİletişim Eğitim Sunusu
 pwrpnt.pngKEFE Sunum.pptx pwrpnt.pngMobbing Sunum.pptx
 pwrpnt.pngBeyaz Kod Sunum
 pwrpnt.png

Kişiler Arası İletişim Ve Gelişim Eğitimi Sunusu

 pwrpnt.png

KAMU YÖNETİMİNDE ETİK VE ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ EĞİTİM SUNUM.pptx

 pwrpnt.pngHasta Hakları Ve Sorumlulukları Eğitim Sunusu
 word.png

Yıllık İzin Formu

 pdf.png

Beyaz Kod Sistemi Güncelleme Kılavuzu

 word.png

Beyaz Kod Anket Formu

 word.pngOsmaniye Personel Gizlilik Sözleşmesi pdf.pngBilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu pdf.pngBilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi
 word.pngKamu Denetçiliği (Gerçek Kişi ) Şikayet Formu word.pngKamu Denetçiliği (Tüzel Kişi ) Şikayet Formu word.pngHukuki Yardım Talep Formu
 word.pngİnternet Kullanım Sözleşmesi word.pngStandart Dosya Planı (Desimal Dosyalama) pdf.pngİl Bebek Ölümlerini İnceleme Kurulu Çalışma Formu
 word.pngPerinatal Ve Bebek Ölümleri Bilgi Formu word.pngKronik Ruhsal Hastalıklar Takip Formu word.pngÇocuk-Ergen Programları Takip Formu 
      
      
AİLE HEKİMLİĞİ FORMLARI
Performans İtiraz Formları
 word.pngAile Hekimliği Uygulaması Performans Değerlendirmesi İtiraz Nedenleri Ve Sunulması Gereken Evraklar
      
GRUPLANDIRMA FORMLARI
   
ACROBAT.png 1-Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği.pdf
ACROBAT.png 2-Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği.pdf
ACROBAT.png Aile hekimliği Gruplandırma İşlemleri Üst yazı.pdf
WORD.png 1-Gruplandırma Dilekçesi.doc
WORD.png  2-Gruplandırma Değerlendirme Formu.docx
EXCEL.png 3-Aile Sağlığı Merkezi Teknik Donanım Değerlendirme Formu.xls
EXCEL.png 4-Aile Sağlığı Merkezi Asgari Fiziki Şartlar Değerlendirme Formu.xls
EXCEL.png 5-Aile Hekimliği Birimi Teknik Donanım Değerlendirme Formu.xls
EXCEL.png 6-Personelin Çalışma Planı.xlsx
EXCEL.png 7-Temizlik Personeli Eğitim Çizelgesi.xlsx
       8- Esnek Mesai Örnekleri
Esnek Mesai Örnek Planı (2-3-4 Hekim).xls
Esnek Mesai Örnek Planı (5 Hekim).xlsx
Esnek Mesai Örnek Planı (6 Hekim).xlsx
Esnek Mesai Örnek Planı (7 Hekim).xlsx
Esnek Mesai Örnek Planı (8 Hekim).xlsx


EXCEL.png 9-Aile Hekimliği Gruplandırma Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Ve Kontrol Listesi.xls
WORD.png 10-Asm Temizlik Talimatı.docx


GEZİCİ VE YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ FORMLARI
 word.png1 Gezici Sağlık Hizmeti Değişiklik Formu.doc
 excel.png4 Yerinde Sağlık Hizmeti Yıllık Plan Ve Aylık Beyan Formu.xls
 excel.png2 Gezici Sağlık Hizmeti Yıllık Plan Ve Aylık Beyan Formu.xls
    
 word.png3 Gezici Ve Yerinde Sağlık Hizmeti Aylık Faliyet Raporu Formu.docx
    
      
OSB FORMLAR
 word.pngOSB Tarama ve Takip Programı Kullanım Rehberi word.pngİlçe Sağlık Müdürlüğü-TSM Osb Tarama Ve Takip Prog. Aylık Form
 pdf.png Aile Hekimleri OSB Tarama ve Takip Programı    
      
OKULDA DİYABET PROGRAMI EĞİTİMLERİ
 pwrpnt.pngOkulda Diyabet Programı Okul Hemşireleri pwrpnt.png Okulda Diyabet Programı Öğrenciler  
 pwrpnt.png Obezite Öğrenci Sunumu pwrpnt.pngObezite Öğrenci Sunumu  
 pwrpnt.pngObezite Hemşire Sunumu    
      
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR BİRİMİ
 pdf.pngTürkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı pdf.png Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı
 pdf.pngTürkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı pdf.pngTürkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı
 pdf.pngSağlık Yaşlanma Eylem Planı    
 pdf.pngBöbrek Hastalıkları Eğitim Rehberi pdf.pngBöbrek Hastalıkları İzlem Kılavuzu  
 pdf.pngİnme Eğitim Rehberi pdf.pngİnme İzlem Klavuzu  
 pdf.pngKoroner Arter Hastalığı Eğitim Rehberi pdf.png Koroner Arter Hastalığı İzlem Kılavuzu  
 pdf.png Yaşlı İzlemi Eğitim Rehberi pdf.pngYaşlı İzlemi ve Değerlendirmesi Kılavuzu