Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi
23 Mayıs 2024

Yeni Sayfa 1

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK BİRİM ADI GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONELİN 
ADI SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİ SBA (Sağlık Bilişim Ağı) Yönetimi: Bakanlığımızın ülke genelinde bütünleşik sağlık sistemi kurulması,güvenli bir network altyapısı sunulması, taşra teşkilatlarının bilgi, iletişim teknoloilerinden en üst seviyede, hızlı ve ekonomi şekilde faydalanması amacıyla kurulan Salık Bilişim Ağı bünyesinde altyapı ile ilgili tüm kurumlarımıza teknik destek verilmesi ve bu kapsamda bakanlığımıza koordinasyon sağlanması, Akın ZAN
Buket YERTÜM
 
MENÜ   Güvenlik Duvarı Yönetimi: Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizdeki tüm kullanıcıların Bakanlığımızın internet erişim politikalarına uygun olarak internet erişim sağlanması ve kullanıcıların internet erişim işlemlerinin5651 sayılı kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi) kapsamında kayıt altına alınması,  
  Some (Siber Olaylara Müdahale): Kurumlarımıza dışarıdan gelecek Siber tehditlere karşı ulusal ve uluslar arası güvenlik önlemleri alınması ve kurum verilerinin/bilgilerinin korunmasını sağlamak  
  Donanım Planlaması : Sağlık Tesislerimizin bilgi işlem alt yapısını çağın ve teknolojinin yeniliklerine göre yenilenmesi ve sağlık tesislerindeki Hbys/Teleradyoloji sistemlerinin performans ve veriminin arttırılması amacıyla donanımsal (Veri Depolama Ünitesi, Sunucu, Switch vb.) planlamanın yapılması ve alım sürecinin yönetilmesi,   
  Sunucu ve Network Yönetimi: Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık sistemlerimizdeki;
1-Sunucu, Veri Depolama Ünitelerinin yönetimi, 
2-Aktif ağ (Network) cihazların kurulumu ve konfigürasyonu 
3- Pasif ve aktif network alt yapısının projelendirilmesi ve faaliyete geçirilmesi,                                                                                                            
 
  Merkezi Anti Virüs Yazılımı Yönetimi: Müdürlüğümüzün ve bağlı sağlık tesislerimizdeki tüm kullanıcıların Merkezi Antivirüs yazılımı kurulumu, konfigürasyon ve yönetiminin yapılması,   
  Bilgi Güvenliği Yönetimi: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve kılavuzuna uyum çalışmalarını yürütmek. Bu kapsamda bilginin gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğr, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması, Sevda Yalçın

Ayfer YAVUZ
 
  Merkezi Teleradyoloji Sistemi Yönetimi: Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Merkezi Teleradyoloji" sistemi ile; il genelinde Kamu Hastanelerinde tedavi olan hastaların öncelikle radyolojik görüntüleriyle birlikte anamnez, tetkik (Patoloji, Endoskopi, Üroflowmetre, EKG, Efor, SFT vb. ) teşhis ve epikiriz bilgilerinin ortak bir veritabanında toplandığı, ortak bir arayüzden izlenebildiği bütüncül bir sistem kurulması ve idamesi için teknik destek verilmesi, Sevda Yalçın
Uzman 
 
  Hbys (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Yazılımı: Sağlık tesislerimizde ki Hbys yazılım hizmetinin alım sürecinden başlanarak sistemin kurulması, idamesi ve sonrasında yaşanan sorunlar için teknik destek verilmesi süreci,  
  Web Sayfası Yönetimi: Sağlık Bakanlığı'ının Sunduğu Merkezi Web Sayfası Hizmetinin İl Yönetimi, Hastane Kullanıcı Eğitimleri, Kullanıcı Yetkilendirmeleri ve Web Sayfası ile ilgili teknik hizmetlerin yürütülmesi, Akın ZAN
Buket YERTÜM
 
 
  Bilgisayar Bakım ve Onarım: Sağlık Müdürlüğü  Bilgisayar, Network ve İnternet işlemlerinin takibi ve teknik destek verilmesi, Hasan GÜNİNDİ
Ömer SEVÜK
Ahmet ANALIK
Hasan TAŞLIK
İbrahim ÖZOĞLU
 
  Bilgisayar Bakım ve Onarım: İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüklerimizin ve E2-E3 grubu hastanelerin Network ve İnternet altyapı işlemlerinin takibi ve teknik destek verilmesi,  
  Bilgisayar Bakım ve Onarım: 112 Komuta Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Bilgisayar, Network ve İnternet altyapı işlemlerinin takibi ve teknik destek verilmesi  
  ÇKYS sisteminin tüm kayıtlarını düzenleyip kullanıcılara yetki ve şifre verme, ayrıca sistemle ilgili tüm sorunları çözüme kavuşturma Ayfer YAVUZ
Sevil EDİK
Süreyya TÜFEKÇİ
Sibel SARIASLAN
 
  USS (Ulusal Sağlık Sistemi) tüm kayıtlarını düzenleyip kullanıcılara yetki ve şifre verme, ayrıca sistele ilgili tüm sorunları çözüme kavuşturma;  
  EBYS' ne birimleri ve kullanıcıları tanımlama, tüm il kullanıcılarına yetki verme, Resmi yazışmaları yapma;  
  HSYS ( Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ) sisteminin tüm kayıtlarını düzenleyip kullanıcılara yetki ve şifre verme, ayrıca sistemle ilgili tüm sorunları çözüme kavuştrma;  
  KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) tüm Aile Hekimlerine tanımlayıp, kullanıcılara yetki ve şifre verme, ayrıca sistemle ilgili tüm sorunlarıçözüme kavuşturma,  
  E-posta Ssitemine kurumsal e postaları personellerin e posta üzerine tanımlatma ve birimlere ait e posta adreslerine üst yazı ile yetki ve şifre istemi;  
  E-İmza  Sistemine, yeni e- imza başvurusu ve kayıp çalıntılarda Elektronik Kamu Sertifikasyon Merkezine üst yazı ve e posta ile bildirimlerini yapmak;  
  Medulla sistemi üzerinden hekimlerin e- reçete ve normal reçete yazabilmeleri için tanımlamalarını yapmak ve Suriyeli hekimlerinin de reçete yazmaları için yetki vermek;  
  Ekip Portal Kurulumu, Birimleri tanımlama;Ayfer YAVUZ
Sevil EDİK
Süreyya TÜFEKÇİ
Sibel SARIASLAN 
 
   
 
 Bilgi İşlem Birimi
excel.jpgHassas Görev Tespit Formu
excel.jpgGörev Dağılım formu.xlsx
 
excel.jpgSorumluluk Matrisi Formu.xlsx
pdf.jpgİş Akış Şemaları Sağlık Bilgi Sistemleri 2024