T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Güncelleme Tarihi: 13/09/2018

Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı; halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve halkı hizmetlerimizden haberdar etmektir.

Halk Sağlığı, toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla bireyleri sağlıklı ve üretken tutmayı amaçlar. Koruyucu Hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak konuyla ilgili toplumsal bilinci arttırmak halk sağlığı hizmetlerinin temelidir.

Sağlık Bakanlığımız yurdun en ücra köşelerine kadar ulaşan 100 bine yakın personeliyle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaktadır. Ülkemizde Birinci basamak sağlık hizmeti veren 202Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 177 Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi (ÇEKÜS), 100 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), 195 Entegre İlçe Hastanesi, 77 Entegre Sağlık Hizmeti Sunan Merkez ve 577 Göçmen Sağlığı Birimi, 3.438 Sağlık Evi bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) ve KETEM’lerde çalışan sağlık personelinin yanı sıra çok farklı unvan ve meslek sınıfından profesyonel,  ekip ruhu içerisinde hizmet vermektedir.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinlikleri düzenlenmiştir.

Etkinlikler kapsamında İl Merkezi ve ilçelerde açılan halka yönelik stantlarda; Ağız ve Diş Sağlığı, Kanserde Erken Teşhisin Önemi, Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşılama, Obezite, Kadın ve Üreme Sağlığı, Çocuk İhmali ve İstismarı, Kadına Yönelik Şiddet, Madde ve Teknoloji  Bağımlılığı gibi çeşitli konularda bilgilendirme eğitimleri düzenlenmiştir.Farklı konulardaki hazırlanan broşürler dağıtılmıştır.

Standlarımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, boy-kilo ölçümü, solunum fonksiyon testi gibi tetkikler yapılmış, gerekli durumlarda vatandaşlarımız Aile Hekimliklerine veya Hastanelere yönlendirilmiştir.
Hafta etkinlikleri kapsamında Kent Müzesi bahçesinde sağlık çalışanları tarafından açılan stand İl Sağlık Müdürümüz Dr. Hasan Öznavruz tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında Ülkemizde ve  İlimizde sunulan  halk sağlığını korumaya yönelik yapılan hizmetlerin hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, sağlık eğitimleri düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve kaliteli yaşam standardını yükseltmek için, Müdürlüğümüz olarak çalışmalarımız, hiç ara vermeden ve artarak hizmetlerimiz devam edmektedir.

İlimizin genel durumunu değerlendirdiğimizde halk sağlığına yönelik hizmetleri yürüten; 3 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 1 Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi (ÇEKÜS), 2 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), 2 Entegre Sağlık Hizmeti Sunan Merkez ve 3 Göçmen Sağlığı Birimi ve 39 Sağlık Evi bulunmaktadır. 

İlimizdeki 66Aile Sağlığı Merkezinde 180 Aile Hekimliği birimi ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarımız, daha bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir.


Dr.Hasan ÖZNAVRUZ
Osmaniye İl Sağlık Müdürü

 

 
 • DSC_1779.jpg
 • DSC_1781.jpg
 • DSC_1785.jpg
 • DSC_1794.jpg
 • DSC_1795.jpg
 • DSC_1800.jpg
 • DSC_1804.jpg
 • DSC_1805.jpg
 • DSC_1815.jpg
 • DSC_1823.jpg
 • DSC_1827.jpg
 • DSC_1830.jpg
 • DSC_1833.jpg
 • DSC_1839.jpg
 • DSC_1845.jpg
 • DSC_1850.jpg
 • DSC_1857.jpg
 • DSC_1862.jpg
 • manşet.jpg